محل تبلیغات شما

دانلود کتاب مخزن تعویذات عملیه فی مجربات انوریه

دانلود کتاب مخزن تعویذات عملیه فی مجربات انوریه

 

مشخصات کتاب:

 

نام کتاب: مخزن تعویذاتِ عَمِلیّه فی مجربات انوریه

 

نام نویسنده و تصنیف: ابوالانور سید زاده نقشبندی مجددی خوآبادی

 

تعداد صفحات: 136

 

فرمت کتاب: Pdf

 

نوع خطوط کتاب: خطی

 

حجم فایل: 24 مگابایت

 

دانلود کتابفهرست مطالب کتاب:

 • احتراق جن و دفعش
 • ادای قرض، جهت دادن قروض زیاد به بدهکار
 • ادعیه جهت سریع العجابه و دعای سریع الاثر
 • ادعیه و دعا جهت سوختن جن و نابودی و دور کردن جن از خود یا دیگران
 • اعمال متعلق بسرقه و گریخته
 • اعمال متعلق به اعداد – قهر اعداد
 • اعمال متعلق به آبادی
 • اعمال متعلق به قوت باه و عقد رجال
 • اهلاک اعداء و مقهوری دشمن ظالم و شکست دشمن خود
 • آبادی خانه و دوکان و زمین و باغ و برکت آن
 • آسانی ولادت آسان زایدن نوزاد مادر
 • برای استماله قلوب حکام
 • برای افراد سرد مزاج
 • برای امراض و دردهای بدن
 • برای امن مکان
 • برای آبله و تمام اورام و اوجاع
 • برای آشتی بین زن و مرد
 • برای باطل کردن سحر و جادو و شخصی که سحر و جادو شده
 • برای بستن از زن
 • برای بند کردن خون استحاضه
 • برای حافظه اطفال و غیره
 • برای حب و دوستی و محبت
 • برای حسن حیات و موت
 • برای حفاظت از زن حامله و حمل فرزند به سلامتی
 • برای حفظ از احتلام
 • برای حفظ از اهل
 • برای حفظ از آتش وحسن عاقبت کاری
 • برای حفظ از شاه ستمگر و و درندگان و گزنده گان مار و عقرب و…
 • برای حفظ از نظر و سحر و جادو
 • برای حفظ آبروی خود
 • برای حفظ حامله و طفل بسیار گریه
 • برای حفظ دفینه و گنجهای زیر خاکی
 • برای حفظ زراعت
 • برای حفظ قرآن مجید
 • برای حفظ مال و متاع از شر ان و زاهزن
 • برای حفظ و فصاحت اطفال
 • برای حفظ و محافظت مال زیر خاکی از ان و دیگران با سوره والعصر
 • برای حل مقصور مجرب
 • برای خطبه زن و طلب ولایت از ما فوق
 • برای خواب پریشان، دیدن خوابهای کابوس
 • برای درد چشم و چشم درد و امراض مختلف مربوط به چشم
 • برای درد دندان و ادعیه و اعمال مربوط به آن
 • برای درد دندان و سر و دردهای مربوط به گوش
 • برای درد ن و غیره و آسان زاییدن نوزاد خود
 • برای درد سر و سردردهای شدید و درمان آن با ادعیه
 • برای دفع بواسیر و درمان آن
 • برای دفع جن و انس و شیاطین
 • برای دفع شر اعداء دنیوی
 • برای دفع وبا و بیماری های مشابه
 • برای رعاف و استحاضه
 • برای روشنایی و تقویت چشم و دردهای چشمی
 • برای ریش و زخم و مرض های آن
 • برای زندگی اولاد
 • برای سگ گزیده، گاز گرفتگی از طریق سگ
 • برای شفای کامل هر نوع مریضی و بیماری ناعلاج
 • برای شکست دشمن ظالم و فرد ظالم از مضلوم
 • برای درمان صرع
 • برای ضعف بصر و بینایی و روشنی چشم
 • برای طلب فرزند و صاحب فرزند شدن زن نازا
 • برای عدم اسقاط نساء و میوه درخت، برای نیفتادن نوزاد از مادر
 • برای عدم انزال وقت جماع – درمان انزال زود رس
 • برای عدم فزع عازم سفر از دشمن
 • برای عشق الهی
 • برای عقد لسان
 • برای عقیمه
 • برای علاج زخم چشم و نظر بندی و عقد السان و غیبت کنندگان
 • برای فتور و استر عضو
 • برای فرزند نرینه
 • برای قوه باه و انزال مرد
 • برای قوی شدن حافظه و عدم نسیان
 • برای کشودن دروازه های فتوحات و خیر و برکت در مال
 • برای گمشده و پیدا کردن فرد گم شده
 • برای مسحور
 • برای مسلمان شدن شخص نامسلمان
 • برای مصروع
 • برای مقصور از نساء
 • برای نافرمانی اولاد، اطاعت بچه و فرزند از والدین
 • برای نجات از دوزخ
 • برای وجاهت و عطف
 • برای وریت نبی صلی الله علیه و سلم
 • برای وفع قی و استفراغ کردن
 • برای وقایه از هر بدی
 • برای ویرانی باغ
 • برکت در مال و ادای قرض و وسعت رزق و نقش سوره رحمن در طلب روزی حلال
 • بیان اعمال متفرقه
 • تسلی از زن ناممکن
 • تشمیر بستان
 • تکثیر آب چاه و نهر
 • تلقین مردگان، تلقین به مرده
 • جهت معاش و فراخی رزق و روزی و تنگی معاش و وسعت رزق و روزی
 • جهت نظر بندی و چشم زخم
 • حامله شدن زن نازا و بچه سالم بدنیا آوردن
 • حفاظت روح و مال از شر جن و انس و ات موزی
 • خصب زرع و حصول برکت زمین زراعی
 • خواستن فرزند صالح و نیکو
 • در بیان اعمال حفظ
 • در بیان اعمال دفع امراض خصوصی
 • در بیان اعمال فراخی رزق و روزی
 • در بیان اعمال متعلق بخاتمه یا لخیر
 • در بیان اعمال متعلق به آبادی و عمارت بساتین و تشمیر بستان و سر سبزی باغ و کشت و زراعت و باغ و مزرعه و…
 • در بیان اعمال متعلق به بول و عائط و خون و قی احتباس بول و سنگریزه در معده
 • در بیان اعمال متعلق به چیچک
 • در بیان قضای حوائج
 • دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیش از مرگ
 • دعای تب و درد و ادعیه و دعای تب بند و سر درد
 • دعای ترس از شاه ستمگر و فرد ظالم و اعمان ماندن از دست آنها
 • دعای ترس و در امان مانده از شّر شیطان و امثال آن
 • دعای تشنگی
 • دعای حضرت یونس (ص)
 • دعای خروج از خانه
 • دعای زبان بندی از شر بد زبانها
 • دعای سکرات و دعای کثیر البرکت
 • دعای محفوظی مجرب
 • دعای مریض و دفع طحال
 • دفع وسوسه و وسوسه های شیطانی و خلاص شدن از وسوسه شیطان
 • دیانت زن و بچه
 • زوال حبّ
 • سحر مدفون
 • سر سبزی باغ در گشت و برکت زمین زراعی
 • سرسبزی باغ در کشت و برکت زمین
 • شفاء کل امراض
 • شفاء هرگونه بیماری و امراضی
 • شفای هر مریض و بیماری
 • طریقه استخاره و انواع استخاره
 • عزیمت جامع برای جادو و آسیب رساندن دیو و پری و جن و شیاطین و…
 • فواید خواندن سوره قدر جهت حاجات دنیوی و دینی
 • کثرت تجارت برکت در تجارت و کسب و کار
 • کشف حال خفته و کشف حال و روزگار او و بدانید که فلان شخص الان کجاست هر مرض و درد و برای شخصی که یکی از نقاط بدنش درد دارد
 • گرفتن و پیدا کردن شی یده شده
 • مضامین مخزن تعویذات عملیه
 • معین الحمل بالولد الذکر
 • معرفت سارق
 • ولادت ذکر
 • و صدها مطالب دیگر….

 

برچسب های سایت:احتراق جن و دفعش, ادای قرض, ادعیه جهت حامله شدن زن نازا و بچه سالم بدنیا آوردن, ادعیه جهت درمان درد دندان, ادعیه جهت سریع العجابه, ادعیه و دعا جهت سوختن جن و نابودی و دور کردن جن از خود یا دیگران, اعمال متعلق بسرقه و گریخته, اعمال متعلق به اعداد علم جفر, امان مانده از شّر شیطان, برای باطل کردن سحر و جادو, برای حب و دوستی و محبت بین زن و مرد, برای حفاظت از زن حامله و حمل فرزند سالم, برای حفظ حامله, برای حفظ دفینه و گنج های زیر خاکی, برای حفظ قرآن مجید, برای خواب پریشان, برای درد ن و غیره و آسان زاییدن نوزاد خود, برای درد سر و سردردهای شدید و درمان آن با ادعیه, برای درد چشم و چشم درد, برای دفع بواسیر و درمان آن, برای دفع جن و انس و شیاطین, برای دفع شر اعداء دنیوی, برای دفع وبا و بیماری های مشابه, برای رعاف و استحاضه, برای روشنایی و تقویت چشم و دردهای چشمی, برای ریش و زخم و مرضهای آن, برای علاج زخم چشم و نظر بندی, برای قوی شدن حافظه, برای گمشده و پیدا کردن فرد گم شده, برکت در زمین و زراعت, تقویت حافظه اطفال با ادعیه, جهت دادن قرض زیاد به بدهکار, دانلود رایگان مخزن تعویذات عملیه فی مجربات انوریه, دانلود کتاب دیجیتالی فرمت pdf مخزن تعویذات عملیه فی مجربات انوریه, در بیان اعمال دفع امراض خصوصی, در بیان اعمال فراخی رزق و روزی, دعای سریع الاثر, دعای نظر بندی و چشم زخم, دیدن خواب های کابوس, شفای هرگونه بیماری و امراض با ادعیه, طریقه استخاره انواع استخاره, عقد السان, فواید خواندن سوره قدر, نام نویسنده کتاب مخزن تعویذات و تصنیف از ابوالانور سیدزاده نقشبندی مجددی خوآبادی, کتابخانه علوم غریبه و خفیه و متافیزیک, کثرت تجارت برکت در تجارت و کسب و کار, کشف حال خفته


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

آخرین جستجو ها

مشاوره تخصصی طلاق در اصفهان|مشاوره تخصصی ازدواج در اصفهان دانلود آهنگ های محسن ابراهیم زاده پارچه فلامنت آسان نُت درب و پنجره سوال کن تا یاد بگیری فاطمه حسن‌پوردَکان تلفن دفتر روزنامه ابرار 88436204 کرکره برقی کهربادر آجر پازلی حسینی